หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
เมื่อใช้ยูวีเจล ผู้บริโภคจำนวนมาก พบว่าบางครั้ง สีขาวกาว แล้วกาวการฟอกโดยรวดเร็ว และถูกต้องทดสอบ
Dec 05, 2016

ยางไม่ มีเงาของภาวะผิวเผือกเป็นปัญหาในวงกว้าง แต่เนื่องจากภาวะผิวเผือกไม่ร้ายแรง ฟิล์ม และ บาง โดยทั่วไปยากที่จะหา ตอนนี้แก้วโลหะความหนืดของกาวในตลาดมีอยู่มากหรือน้อยปัญหา ใช้แก้ว ฝรั่งตกมัน และใส่ใต้ไฟตาม 1-2 นาที จะออกสังเกต เพื่อให้คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถทดสอบยาง โดยไม่มีเงาของภาวะผิวเผือก ภาวะผิวเผือก และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความหนาของฟิล์ม ภาวะผิวเผือกเป็นอิสระจากระดับและความเข้มของกาว

ผลิตภัณฑ์