หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ยูวีเจล
Dec 05, 2016

กาว UV/กาว เป็นแสงอัลตราไวโอเลตต้องรักษาลักษณะกาว กาววัสดุต้องมีความโปร่งใส สามารถใช้กาวบ่มครั้ง เพราะยูวีเจลเป็นไม่มีสี และโปร่งใส อบด้วยเพื่อสะท้อนถึงลักษณะของพันธะวัสดุตัวเอง

ผลิตภัณฑ์