หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ในการบ่มของกาวข้อต่อ แรงดันที่ใช้มีข้อดีที่สี่:
Dec 05, 2016

1 ช่วยการไหลเวียนของกาว การเจาะ และเปียก

2 ในความโปรดปรานของความหนา ความหนาแน่น

3 ในความโปรดปรานของชั้นกาวในก๊าซ สารน้ำหนักโมเลกุลต่ำเช่นปล่อยน้ำ หลีกเลี่ยงช่องว่างและรูขุมขน

4 ในความโปรดปรานของการติดต่อและการวางตำแหน่งที่แม่นยำของพื้น adherend

ผลิตภัณฑ์