หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
สรุปข้อมูลเทคโนโลยีไฮบริไฮดรอลิก
Dec 05, 2016

เทคโนโลยีไฮบริดเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ยานพาหนะไฮบริดพร้อมกับเครื่องยนต์สันดาปภายในไม่ใช่แหล่งพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ เมื่อเทียบกับการสันดาปภายในทั่วไปที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ hybrid ข้อดีหลักคือ: ใช้อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานพลังงานสูง (ลอกที่เหมาะสม ultracapacitors หรือสะสม), สามารถรีไซเคิล จัดเก็บพลังงานเบรก ในขณะที่ในกรณีที่หนักร่วมกับการสันดาปภายใน เครื่องยนต์ปล่อยพลังงาน ลดกำลังเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการปล่อย

ผลิตภัณฑ์