หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
รักษาความเร็วของรังสียูวีกาวและกาวคุณภาพของเรื่อง
Dec 05, 2016

กาวที่แห้งตัวเร็วได้เสมอเป็นความกังวลของผู้บริโภคข้อมูล วัดคุณภาพกาวมีหลายแง่มุม: ตำแหน่งเวลา บ่มความลึก ความเข้ม ความยืดหยุ่นฟิล์มคือ มุมมองของการประเมินคุณภาพกาว เราเชื่อว่า สถานที่รวดเร็ว กาวของความเครียดภายในมากขึ้น นี้อาจทำให้เกิดการลดลงของแผ่นอลูมิเนียมปิด ตำแหน่งความเร็ว 6-10 วินาที บ่มความเร็วเพียงอย่างเดียวในการตัดสินคุณภาพของกาวไม่ดี หรือไม่ดีไม่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์