หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ขนาดเมื่อกาวเหมาะดีกว่า
Dec 05, 2016

เมื่อยึดกาวจะไม่ขนาด เพิ่มเติมให้ดีขึ้น การทดลองแสดงว่าบางกว่าชั้นกาว ความแข็งแรง โดยทั่วไปไม่เกิน 0.2 ไมครอนความหนาของฟิล์มดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์