หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ต้องพิจารณาปัจจัยบ่มกาว
Dec 05, 2016

หมายถึงบ่มกาวโดยตัวทำละลาย ละลายผลระบายความร้อน และทางกายภาพเช่นอิมัลชันรวม หรือควบ แน่น การเชื่อมโยง และการปลูกถ่ายอวัยวะ ปฏิกิริยาเคมี การทำให้เป็นของแข็ง อดีตสำหรับนั้นไม่ทำปฏิกิริยากับกาว ในขณะที่หลังเป็นกาวทำปฏิกิริยา กาวสำหรับการยึดเกาะที่ดีคุณสมบัติของขั้นตอนที่สำคัญสำหรับติดกันหายยังเป็นผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่ที่สุด เดียวเต็มหาย ได้ความแข็งแรงยึดเกาะที่ดีกับความรู้สึกที่แข็งแกร่งของชีวิต มีรักษาสามองค์ประกอบในกระบวนการบ่มดัน อุณหภูมิ และเวลา

ผลิตภัณฑ์